RSS

Шта је Музика?

Да би смо разумели музику морамо  нешто и да знамо о њој. :)
Note.jpgМузика (грчки: μουσική - уметност муза) је уметност стварања уређених односа између тонова. Музика има три основна елемента: мелодију, ритам и хармонију.

Ритам је реч који може да се односи на мењивање наглашене и ненаглашене целине.


Термин хармонија у музици има вишеструку употребу.
  • У најширем смислу, означава акорд, који је са своје стране најосновнији елемент хармоније
  • У ужем смислу, означава једну од музичких компонената, као и један од најустаљенијих композиционих елемената
  • Коначно, најуже значење односи се на науку која ову компоненту проучава.

Основни елемент хармоније је, као што је речено, акорд, па стога и наука о хармонији проучава вертикалне структуре као и њихове међуодносе. За разлику од контрапункта, који се бави принципима вишегласја у полифоном ставу (где су све деонице вишегласја равноправне), хармонија се углавном доводи у везу са хомофоном фактуром (тј. оном где једна деоница има водећу, а остале пратећу улогу)[1]. Карактеристике хармоније су се мењале кроз историју у зависности од језика који је најодговорнији за њен профил.

Извор: Википедија

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

2 коментара:

Malina Fisher је рекао...

Ниси објаснио мелодију, као ни једну фусноту која је остала необрисана после копирања. Иначе ми се пост свиђа.

Марко Миладиновић је рекао...

Алек то је био пробни пост. :)

Постави коментар